Informacja o sklepie


Zadzwoń do nas:
+48 795 627 495

bok@uniqcbd.pl

Kontakt z nami

wymagany
wymagany

Administratorem Danych Osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego uniqcbd.pl jest Daniel Husar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNIQ Daniel Husar z siedzibą w Górkach Małych (43-436). W celu uzyskania informacji o celu, podstawach, okresie przetwarzania Twoich Danych, w tym o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane Dane Osobowe dotyczą nadto podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania Dane Osobowe zobacz Politykę Prywatności naszego sklepu.